nextgeneu hr
U tijeku je provedba projekta

Komercijalizacija inovativnog i energetski učinkovitog TERM3200 tanka za industriju pića

Nositelj projekta: LETINA INTECH d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 12.219.157,93 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 9.762.538,06 kn
EU udio u financiranju projekta: 5.319.570,83 kn
Razdoblje provedbe: 01.06.2022. – 01.06.2024.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Željko Benc, zeljko.benc@letina.com

Tvrtka LETINA INTECH d.o.o. je 1. lipnja 2022. godine započela s provedbom projekta Komercijalizacija inovativnog i energetski učinkovitog TERM3200 tanka za industriju pića sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanim s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt financira Europska unija – Next Generation EU.

Svrha projekta je inovirati procese proizvodnje i organizaciju poslovanja te posljedično, kroz scale-up TERM3200 tanka do pune spremnosti za komercijalizaciju (TRL 9), adresirati izazove u sektoru proizvodnje tankova za industriju pića. Naime, tvrtka je do sada proizvodila tankove po mjeri, odnosno custom-made tankove (95% proizvodnje), a komercijalizacijom proizvoda TERM3200 adresirat će goruću potrebu industrije pića za energetskim uštedama te uštedama u pogledu nabavne cijene tankova.

Realizacijom projekta, doprinijet će se rješavanju problema na dvije razine: i) internoj koja se odnosi na procesna i organizacijska uska grla koja smanjuju kapacitete tvrtke za inoviranjem kao i njenu tržišnu kompetitivnost te ii) eksternoj koja adresira problem tržišta u segmentu da postoji potražnja za proizvodom koji će industriji pića, napose vina i piva gdje je kontrola vanjskih faktora kao što su temperaturni uvjeti značajan faktor, ponuditi 1 inovativni proizvod na globalnom tržištu kojim će se riješiti ključan problem inox tankova-visokih toplinskih gubitaka, zbog čega se za optimizaciju uvjeta u prostorima gdje su smješteni tankovi troši znatno više energije i resursa.

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  1. Nabava materijalne i nematerijalne imovine potrebne za inovaciju procesa i organizaciju poslovanja;

  2. Inovacija procesa proizvodnje i uvođenje nove organizacijske metode;

  3. Sudjelovanje na sajmovima;

  4. Zaštita intelektualnog vlasništva;

  5. Upravljanje projektom;

  6. Promidžba i vidljivost.

Navedene aktivnosti omogućit će postizanje sljedećeg rezultata:

R1: Inoviran proizvodni proces te stvoreni organizacijski preduvjeti za scale-up TERM3200 tanka na TRL 9.

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke LETINA INTECH d.o.o. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.